OFERTY WAKACJI KREDYTOWYCH POLSKICH BANKÓW

Dużo się mówi o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w ostatnim czasie. Postanowiłem więc zebrać w jednym miejscu zasady na jakich największe banki udzielają wakacji kredytowych. Zajrzyj i znajdź Twój bank i dowiedz się czy i na jakich zasadach możesz skorzystać z wakacji kredytowych.

Kosztów z jakimi wiążą się wakacje kredytowe nie będę tu opisywał ponieważ opisałem je w poprzednim artykule Jaki wariant wakacji kredytowych wybrać? Czy wakacje kredytowe to rzeczywiście dobra alternatywa w trudnych czasach?

Opisuje tu głównie to na jaki okres bank udziela wakacji kredytowych, czy bank daje możliwość zawieszenia całej raty czy tylko raty kapitałowej oraz jaki rodzaj kredytów może być zawieszony w spłacie oraz czy banki pobierają opłaty za złożenie wniosku o odroczenia spłaty oraz za sporządzenia aneksu do umowy kredytowej.

Co bardzo ważne warunkiem w każdym banku bez wyjątku jest brak zaległości powyżej 30 dni w dotychczasowych spłatach!

Wspólne dla wszystkich banków jest również to, że żadne z nich nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych oraz za sporządzenie aneksu o zawieszenie spłat kredytu.

Wakacje kredytowe Alior Bank

odroczenia spłat rat kapitałowych i rat odsetkowych od Zobowiązania Kredytowego na okres 3 miesięcy (3 następujące po sobie raty Zobowiązania Kredytowego). Oznacza to, że Bank w okresie odroczenia nie wymaga spłaty ani raty kapitałowej ani raty odsetkowej. W czasie odroczenia Bank nalicza oprocentowanie od bieżącego kapitału wg stopy określonej w umowie stanowiącej podstawę Zobowiązania Kredytowego. Jednocześnie Bank przelicza pozostały do spłaty kapitał, oprocentowanie naliczone w okresie odroczenia oraz oprocentowanie przypadające na okres po zakończeniu okresu odroczenia, wyznaczając nowy harmonogram spłaty i nową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Pierwotny okres, na który udzielono Zobowiązania Kredytowego zostaje wydłużony o 3 miesiące (3 raty); albo

Odroczenia spłaty rat kapitałowych na okres 6 miesięcy (6 następujących po sobie rat Zobowiązania Kredytowego). Oznacza to, że Bank w okresie odroczenia i wymaga

Spłaty raty odsetkowej od bieżącego kapitału obliczonej wg stopy oprocentowania określonej w umowie stanowiącej podstawę Zobowiązania Kredytowego, ale nie wymaga spłat rat kapitałowych. W okresie odroczenia (6 kolejnych rat) Klient zobowiązany jest do spłaty raty odsetkowej obliczonej wg stopy oprocentowania określonej w umowie stanowiącej podstawę Zobowiązania Kredytowego. Po zakończeniu okresu odroczenia Bank ustala nowy harmonogram spłaty. Pierwotny okres, na który udzielono Zobowiązania Kredytowego wydłużony zostanie o 6 miesięcy (6 rat kapitałowo-odsetkowych).

A jakich kredytów dotyczą wakacje kredytowe w Alior Banku?

Kredytów hipotecznych, kredytów oraz pożyczek konsumenckich spłacanych w ratach, z wyłączeniem kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i zadłużenia kart kredytowych, w tym planów ratalnych.

Kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w tym kredytów nieodnawialnych oraz kredytów inwestycyjnych.

Alior Bank nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku i podpisanie aneksu na wakacje kredytowe.

Poniżej link do strony banku gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE ALIOR BANK

Wakacje kredytowe BNP Paribas Bank Polska

W banku BNP Paribas Bank Polska można:

Zawiesić na 3 miesiące spłatę pełnych rat kapitałowo-odsetkowych

Po tym okresie bank wydłuży okres kredytowania o 3 miesiące, a odsetki naliczone za ten okres skapitalizuje czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Dzięki temu spłata odsetek będzie rozłożona na cały pozostały okres kredytowania.

Zawiesić na 6 miesięcy spłatę kapitału (tzw. rat kapitałowych)

Spłacaj wyłącznie odsetki (tzw. raty odsetkowe). W tym przypadku Bank nie wydłuży okresu kredytowania. Więcej szczegółów dowiesz się podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ODROCZENIA?

 • Klienci indywidualni
 • Mikro przedsiębiorcy  w tym firmy z sektora Agro

JAKIE KREDYTY OBEJMUJE ?

 • Kredyty gotówkowe
 • Kredyty ratalne
 • Kredyty hipoteczne
 • Kredyty samochodowe
 • Na działalność  gospodarczą
 • Na działalność rolniczą
 • Inne
 • Odroczenie płatności nie obejmuje składek ubezpieczeń płaconych miesięcznie. Należy je regulować na dotychczasowych zasadach.
 • Wnioski warto składać co najmniej na 7 dni robocze przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty.

ZAWIESZENIE  SPŁATY RATY DLA KARTY KREDYTOWEJ

 Istnieje  także możliwość  odroczenia płatności miesięcznej spłaty minimalnej raty zadłużenia na karcie kredytowej  

 • Możliwe 2 razy do roku
 • Wystarczy telefonicznie zgłosić chęć skorzystania  z tej opcji na min. 2 dni przed zamknięciem cyklu rozliczeniowego. Zadzwoń pod nr 22 133 24 51
 • Warunkiem przyznania jest brak zaległości w spłatach poprzednich rat
 • Z tytułu odroczenie płatności minimalnej miesięcznej raty Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat – obowiązująca wysokość opłaty dla klientów detalicznych wynosi 0 zł

Poniżej link do strony banku gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE W BNP PARIBAS BANK POLSKA

Wakacje kredytowe City Handlowy

CITI BANK umożliwia:

 1. Odroczenie spłat umożliwia przesunięcie 3 najbliższych rat na koniec okresu kredytowania.
  PRZYKŁAD: Klient zgłasza prośbę o odroczenie najbliższych 3 rat pożyczki gotówkowej. Termin płatności najbliższej raty przypada na 05.04.2020., a ostatnia rata zgodnie z harmonogramem przypada 05.09.2024. Spłata rat, których terminy przypadają na: 05.04.2020, 05.05.2020 i 05.06.2020, zostaje przesunięta na koniec okresu kredytowania, który zostaje wydłużony o 3 miesiące. Ostatnia rata zgodnie z nowym harmonogramem przypadać będzie na 05.12.2024.
 2. Zawieszenie spłat dotyczy całej raty kapitałowo-odsetkowej razem z opłatami (dla posiadaczy Ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty możliwość płacenia samej składki, lub rezygnacja z ubezpieczenia).
 3. W wyniku odroczenia spłat 3 rat przesuwa się okres spłaty kredytu i zmienia się harmonogram spłat. Kapitał nie jest ponownie przeliczany.
 4. Za okres odroczenia spłat bank nie nalicza dodatkowych opłat operacyjnych ani dodatkowych odsetek.

Wszyscy klienci których dotknęła trudna sytuacja spowodowana koronawirusem. Ważne aby dobrze umotywować wniosek i pokazać jak koronawirus negatywnie wpłynął na możliwości finansowe każdego z nas.

Możliwe jest również odroczenie spłat na karcie kredytowej poprzez złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Jest on dość prosty składa się z 2 stron.

Poniżej link do strony banku, gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE W CITI BANKU

Wakacje kredytowe Credit Agricole

W przypadku kredytów gotówkowych i ratalnych proces polega na przesunięciu pozostałych do spłaty rat od 1 do maksymalnie 6 miesięcy. Raty pozostaną w tej samej wysokości, a odsetki za okres karencji spłacane będą po okresie zawieszenia spłaty. Aby Twoja rata mogła zostać w niezmienionej wysokości, to wydłużymy okres kredytowania – o większą liczbę miesięcy niż okres zawieszenia spłaty. W praktyce może to oznaczać, że wnioskując o zawieszenie na 3 miesiące całkowity okres spłaty kredytu wydłuży się o ok. 5 miesięcy. W związku z tym, że wydłuży się okres spłaty Twojego kredytu, otrzymasz od nas nowy harmonogram spłat.

W przypadku kredytów hipotecznych proces polega na zawieszeniu spłaty kapitałowej części raty na okres do 6 miesięcy. Pamiętaj, że wakacje kredytowe w tym przypadku oznaczają zawieszenie spłaty tylko części raty kapitałowej. Oznacza to, że nadal będziesz musiał spłacać co miesiąc odsetki oraz składki ubezpieczeniowe. W związku z tym, że wydłuży się okres spłaty Twojego kredytu, otrzymasz od nas nowy harmonogram spłat.

Credit Agricole udostępnia na swojej stronie kalkulator, który pozwala na obliczenie dodatkowych kosztów wakacji kredytowych. Można to sobie obliczyć wchodząc na stronę https://www.credit-agricole.pl/symulacja-zawieszenia-rat/

Credit Agricole umożliwia także odroczenie spłat karty kredytowej.

Credit Agricole również nie pobiera opłat za złożenie wniosku oraz podpisanie aneksu.

Poniżej link do strony banku, gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE CREDIT AGRICOLE

Wakacje kredytowe ING Bank Śląski

ING Bank Śląski umożliwia zawieszenie rat kapitałowej oraz raty kapitałowej i odsetkowej na okres 3 lub 6 miesięcy.

Warunkiem jest oczywiście terminowe spłacanie dotychczasowych zobowiązań oraz to że kredyt został zaciągnięty prze dniem 31 grudnia 2019 roku.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać praktycznie wszyscy kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt na dowolny cel.

Nie można zwiesić spłat karty kredytowej, możemy jedynie starać się o rozłożenie limitu na raty.

Więcej o wakacjach kredytowych w ING na stronie

https://www.ing.pl/kontakt/zawieszenie-splaty-rat#zawieszenie=1

Pod tym adresem ING podaje również precyzyjnie koszty poszczególnych wariantów wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe mBank

w mBanku płatności rat kapitałowych swojego kredytu możesz zawiesić nawet na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania

Nadal przez te 6 miesięcy będziesz spłacać część odsetkową kredytu. Natomiast część kapitałowa, której nie będziesz spłacać zostanie rozłożona równomiernie na pozostałe raty, kiedy już wrócisz do spłacania kredytu.

Po tym czasie Twoje raty zostaną równomiernie powiększone o kapitał, którego przez te 6 miesięcy nie spłacałeś. Czyli jeśli pozostało Ci 20 rat to część kredytu, której nie spłacałeś zostanie rozłożona na 20 równych części i dodana do normalnej raty.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych w mbanku?

 • Klient indywidualny może zawiesić płatność dla: kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, kredytu samochodowego online, mPożyczki/mRat.
 • Klient firmowy może zawiesić płatność dla: pożyczki dla firm, kredytu inwestycyjnego, wielocelowego kredytu zabezpieczonego dla firm, kredytu obrotowego dla firm.
 • Klient private banking może zawiesić płatność dla: kredytu hipotecznego, gotówkowego zabezpieczonego i gotówkowego.

Mbank nie pobiera żadnej prowizji za wniosek ani za aneks o udzielenie karencji w spłacie kredytu.

Poniżej link do strony banku, gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE MBANK

Wakacje kredytowe PKO BP

 • Zawieszenie:
  • kredytu lub pożyczki gotówkowej – dotyczy całej raty albo jej części kapitałowej (masz możliwość wyboru),
  • kredytu lub pożyczki hipotecznej – dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.
 • Jeżeli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat może zwiększyć się zadłużenie pozostające do spłaty lub może wzrosnąć wysokość kolejnych rat Twojego kredytu lub pożyczki. Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie rat.
 • W okresie zawieszenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach.
 • Nie możesz zawiesić spłaty, jeśli masz zaległość w spłacie.
 • Wniosek o zawieszenie spłaty nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim (w okresie obowiązywania dopłat) i preferencyjnego kredytu studenckiego – analizujemy możliwość zawieszenia spłat rat również dla tych produktów.
 • Możesz skorzystać z zawieszenia do 3 następujących po sobie rat kredytu lub pożyczki:
  • dla kredytu/pożyczki hipotecznej 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego pamiętaj w każdym z kolejnych 2 miesięcy wypełnij ten wniosek ponownie, najpóźniej na 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty,
  • w przypadku kredytu/pożyczki gotówkowej możesz zawiesić spłatę na 3 miesiące w 1 wniosku.

Bank również nie pobiera opłat za skorzystanie z możliwości zawieszenia spłat.

Poniżej link do strony banku, gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE PKO BP

Wakacje kredytowe Pekao Bank Polski

W ramach Pakietu Pomocowego SOS dla Kredytobiorców i Pożyczkobiorców poszkodowanych w wyniku pandemii, klienci banku PEKAO mogą do 31 maja 2020 r. bezpłatnie zawiesić spłatę rat kredytów i pożyczek.
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, można to zrobić online bez wychodzenia z domu, w serwisie Pekao24.

W przypadku:
 1.      pożyczki gotówkowej (Pożyczka Ekspresowa) – możliwe jest:

 • zawieszenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych – nie płacisz rat nawet do 3 miesięcy, 
 • zawieszenie rat kapitałowych nawet na 6 miesięcy – odsetki płatne co miesiąc.

2.      kredytu mieszkaniowego – możliwe jest zawieszenie spłaty rat nawet na 3 miesiące.
 
Aby wystąpić z wnioskiem o zawieszeni spłat należy zalogować się do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24 i postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną w poczcie w tym serwisie.

Poniżej link do strony banku, gdzie można dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

WAKACJE KREDYTOWE PEKAO BANK POLSKI

Podsumowanie

Mam nadzieje, że udało mi się komuś pomóc spisując oferty wakacji kredytowych większości banków w jednym miejscu. Jeśli tak to miło mi będzie jeśli zapiszesz się do mojego NEWSLETTERA aby dowiadywać się szybciej o nowych pomocnych artykułach.

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia również finansowego, Krzysztof.