Rachunek za prąd. Za co płacimy i czy możemy go zmniejszyć?

Jak analizować rachunki za prąd? Czy cena za 1 kWh jest najważniejsza przy wyborze dostawcy prądu? Czy warto zmienić dostawcę prądu? Jeśli chcesz trochę rozjaśnić swoją wiedzę i chcesz dowiedzieć się za co płacisz dostawcom prądu, to poświęć 10 minut i poczytaj. Na pewno nie dasz się więcej oszukać i podpisać umów z dostawcami, którzy proponują tańszą cenę za 1 kWh a w ostatecznym rozrachunku dostaniesz wyższą fakturę.

Rachunki za prąd jak czarna magia

Zacznijmy więc od podstaw. Z czego składa się rachunek za prąd?

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym blankietom płatności są proste i czytelne. Mamy zapłacić w danym miesiącu daną kwotę na podane konto. Jednak kiedy chcemy dociekliwiej sprawdzić, za co tak naprawdę płacimy zaczynają się schody. Przeciętny człowiek kiedy spojrzy na fakturę za prąd niewiele z niej rozumie. A większości z nas, nie chce się wnikać co tak naprawdę wchodzi w skład całej sumy jaką musimy zapłacić. Szkoda na to życia i swojego cennego czasu.

W związku z tym chciałbym Wam nakreślić w miarę najszybszy i najprostszy sposób, za co tak naprawdę każdy z nas płaci zużywając prąd. Jak poszczególne składowe faktury za prąd wpływają na kwotę ostateczną do zapłaty? I czy oszczędzanie prądu rzeczywiście może znacząco zmniejszyć nasze rachunki?

Najpopularniejsi dostawcy prądu w Polsce

Oczywiście rachunki każdego z Was mogą się różnić. Mając różnych dostawców prądu faktury mogą wyglądać inaczej. Jednakże jak widać poniżej, najwięcej odbiorców korzysta z usług PGE.

W związku z tym przedstawię to na przykładzie rachunku z PGE.

Dostawcy prądu w Polsce
Dostawcy prądu w Polsce

Jak czytać rachunek za prąd?

Rachunek za prąd z PGE składa się z 9 opłat składowych. Są to różne opłaty jakie PGE sobie wymyśliło aby rozłożyć koszty funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej na wszystkich odbiorców.

Tak naprawdę gro opłat są to opłaty stałe. Tylko 2 z 9 opłat są to opłaty zmienne ustalane indywidualnie dla poszczególnych odbiorców. Pozostałe 6 to opłaty stałe ustalane przez PGE wg taryfy ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oczywiście każdy region ma inne wartości tych opłat. Jeśli chcecie sprawdzić w jakim regionie jesteście również znajdziecie to w taryfie.

Poniżej na podstawie swojego rachunku za prąd z PGE stworzyłem wykres, który pokazuje jaką część całej faktury stanowi poszczególna składowa rachunku. Pomoże to Wam zrozumieć co w największym stopniu wpływa na wysokość waszych rachunków. Opisuje także za co tak naprawdę płacimy w poszczególnych opłatach.

Składowe rachunku za prąd - LUDZKIE FINANSE
Źródło: ludzkiefinanse.pl

Opłata za energię czynną

Jest to opłata za energię rzeczywiście zużytą w danym przedziale czasowym. Stawka za energię czynną ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów. Do wyliczenia stawki dystrybutor energii bierze pod uwagę ilość zużywanej energii z wcześniejszych okresów rozliczeniowych, miejsce dostarczania prądu oraz inne indywidualne kryteria, których do końca nie chce zdradzać.

To właśnie ten składnik rachunku najczęściej różni się w zależności od dostawcy energii. Głównie ceną za 1 kWh walczą firmy dostarczające prąd. Żeby zachęcić nas do przejścia do nich oferują najczęściej niższe stawki niż główni dostawcy na rynku.

Jak widać w przykładowym moim rachunku ta opłata jest największa i stanowi 44,78% wartości całej faktury.

Opłata OZE

Jest to opłata, ze składek której kupowany jest prąd ze źródeł odnawialnych. W 2018 i 2019 roku wyniosła ona 0 zł. Wynika to głównie z tego iż w latach poprzednich zebrane pieniądze z tego składniki rachunku wystarczyły na zakup energii z odnawialnych źródeł energii. W ciągu 2 lat nie przybyło odnawialnych źródeł energii na tyle żeby było trzeba znów wprowadzić tą opłatę.

Opłata jakościowa opłata systemowa

Jest to składka za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego. Pieniądze z tej składki idą do operatora systemu przesyłowego. Dba on o odpowiednią konserwację linii przesyłowych aby zapewnić nieprzerwane dostawy prądu. Czyli inaczej mówiąc dzięki jego usługom mamy dobrą jakość przesyłu i nie mamy przerw w dostawach prądu. W 2019 roku stawka ta wynosi 0,0130 zł za 1 kWh. W przypadku mego rachunku stanowi ona 2,31%.

Opłata sieciowa zmienna

Opłata sieciowa zmienna wpływa już znacząco na wysokość rachunków za prąd. Stanowi ona 35,91% całej kwoty rachunku. Czyli po opłacie za energię czynną największa składka idzie właśnie na opłatę sieciową zmienną.

To za co płacimy tyle pieniędzy?

Dokładnie jest to opłata za dystrybucje energii elektrycznej do naszych domów. Jak wiemy na liniach elektroenergetycznych są straty, więc opłata ta pozwala pokrywać te straty spowodowane przesyłem. A dlatego że w Polsce linie są zazwyczaj przestarzałe opłata ta jest druga pod względem wielkości do zapłaty na naszym rachunku. Po prostu płacimy za starty prądu spowodowane przestarzałymi liniami transformatorami oraz innymi elementami infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce.

Opłata kogeneracyjna

Opłata kogeneracyjna to zaledwie 0,28% całego rachunku. Więc jak widzimy znacząco nie wpływa na utratę naszych pieniędzy.

A co to dokładnie jest?

Jest to opłata za ekologiczny sposób wykorzystania energii, która jest wytwarzana w elektrowniach. Podczas wytwarzania prądu w Polskich elektrowniach węglowych wytwarza się też duża ilość ciepła. Ciepło to zaczęto wykorzystywać do podgrzewania wody w okolicznych miejscowościach położonych w pobliżu elektrowni.

W związku z tym każdy z nas dorzuca się aby wytworzyć infrastrukturę, która pozwoli wykorzystać ciepło z elektrowni do innych zastosowań. Wobec czego elektrownie są bardziej energooszczędne nie marnując wytwarzanego przez siebie ciepła

Jest to opłata, która pojawiła się na naszych rachunkach dopiero od 2019 roku.

Opłata stała stawki sieciowej

Jest to opłata, która pokrywa koszty rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Jest stałą i jej wysokość uzależniona jest od rejonu, który dostarcza nam prąd. Stawki dla poszczególnych rejonów znajdziecie wyżej w taryfie PGE. Jest ona również uzależniona od tego ile faz mamy podłączone do domu. W przypadku 1 fazy zapłacimy mniej a w przypadku 3 faz więcej.

W przypadku mojego rachunku jest to odpowiednio 3,01 za układ 1 fazowy oraz 5,82 za układ 3 fazowy. Opłata ta stanowi 6,55% całej faktury przy układzie 1 fazowym w moim przypadku.

Opłata handlowa

Opłata handlowa jest to nic innego jak wszystkie opłaty związane z wystawieniem faktury wysyłaniem ich do klienta i całą obsługą handlową. Uważam że ta opłata nie powinna już istnieć, ponieważ wiadomo że każda firma musi wystawiać faktury i mieć kontakt z klientem i nie doliczać za to dodatkowych opłat.

Jednak jak widać w Polsce jest inaczej i dostawcy energii liczą sobie za to pieniądze, które w przypadku mojego rachunku stanowią, aż 8,02% całej faktury!

Myślę, że to stanowcza przesada. Jednak na szczęście część firm poszła już po rozum do głowy i znoszą tą opłatę.

Opłata abonamentowa

Jest to opłata za konserwację i odczyt naszych liczników. Dziś w dobie liczników radiowych mało zostało już inkasentów sczytujących liczniki. Jednak nadal istnieją, chodzą spisują liczniki i to z tej składki płacimy im pensje. Z tej składki również idą pieniądze na wymianę liczników na radiowe.

Opłata ta stanowi 1,90% całego rachunku i nie jest ona tak duża jak np. opłata handlowa. A przynajmniej wiadomo, że z tych pieniędzy inkasenci mają pracę i wypłatę.

Opłata przejściowa

Jest to opłata za wcześniejsze zerwanie kontraktów długoterminowych z elektrowniami. W 2009 roku zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej kontrakty na zakup energii z Polskich Sieci Elektroenergetycznych zostały zerwane. Od tej pory wprowadzono opłatę przejściową. Ma ona załagodzić skutki zerwania kontraktów i według wyliczeń powinna być zniesiona w 2027 roku.

Opłata ta stanowi 0,25% mojego rachunku więc nie jest to duża kwota.

Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Większość z nas pewnie zadaje to pytanie. Tym artykułem chciałem pokazać jakie opłaty są stałe i nawet jeśli będziemy oszczędzać prąd, nie zmniejszymy bardzo mocno naszego rachunku.

Dzieję się tak, ponieważ, opłaty stałe stanowią 16,40% całej faktury. I ile byśmy nie oszczędzali te opłaty będziemy musieli ponosić cały czas.

Jednak 83,60% są to opłaty uzależnione od naszego zużycia i oszczędzając prąd w jakikolwiek możliwy sposób jesteśmy w stanie realnie obniżyć rachunki. Ale nawet jeśli zmniejszymy zużycie do absolutnego minimum, to rachunek i tak będzie zawierał stałe opłaty bez względu na zużycie.

Więc jak inaczej szukać oszczędności? Może zmienić dostawcę prądu?

Czy warto przejść do innego dostawcy prądu?

To kwestia bardzo kontrowersyjna w Polsce. Szczególnie w ostatnich latach, gdzie mówi się o drastycznych podwyżkach prądu w ciągu kilku najbliższych lat.

Wiele firm oferuje w tej sytuacji stałe stawki prądu na rok lub 2. Jednak czy to aby na pewno się opłaca?

Właśnie dlatego między innymi powstał ten artykuł, żeby uzmysłowić Wam, że rachunek za prąd to nie tylko stawka za 1 kWh. Co z tego że jakaś firma zaproponuje Wam niższą cenę za kWh, jeśli odbierze to w postaci opłat stałych jak kosmiczne wartości opłaty abonamentowej lub opłaty handlowej.

W ostatecznym rozrachunku możecie zapłacić większy lub taki sam rachunek mimo mniejszej ceny za 1 kWh.

Dlatego podpisując takie umowy warto zapytać o pozostałe opłaty. Z jakich opłat będzie składał się nasz przyszły rachunek i ile to będzie nas kosztowało.

Teraz wiedząc za co i ile płacicie, możecie poprosić o ofertę innego dostawcy prądu i przeanalizować ze swoją dotychczasową fakturą. Wtedy będziecie mogli wyliczyć realną oszczędność dla Was i czy rzeczywiście zaoszczędzicie na tym interesie.

Jednak pamiętajcie zawszę pytajcie o wszystkie składowe rachunku!

Nigdy nie sugerujcie się przy wyborze dostawcy energii tyko stawką za energię czynną!